DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ TRƯỚC NHẬP VIỆN
  THÔNG TIN CHUNG   
  CHI TIẾT YÊU CẦU   
  Đăng ký dịch vụ yêu cầu (nếu có)   

  I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ   

Là dịch vụ bảo lãnh viện phí cho điều trị nội trú trong đó Insmart sẽ thực hiện phát hành thư bảo lãnh viện phí trước nhập viện, trong đó có bao gồm thông tin phê duyệt quyền lợi bảo hiểm theo chi phí dự kiến cho kế hoạch điều trị.

  II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG   
  • - Có tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe của Manulife
  • - Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực
  • - Có chỉ định và lịch điều trị nội trú theo hẹn trước với Cơ Sở Y Tế
  III. QUY TRÌNH DỊCH VỤ   

Đăng ký

Khách hàng đăng ký Dịch vụ bảo lãnh viện phí trước nhập viện (dịch vụ) tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày nhập viện dự kiến, theo một trong các kênh sau:
> Gọi Tổng đài 1900.633.416
> Truy cập: Dịch vụ bảo lãnh trước
> Gửi Email: blvpdatlich@insmart.com.vn

Nhận kết quả

Nhập viện

Xuất viện

  IV. KÊNH HỖ TRỢ   
Hướng dẫn kết nối sử dụng mã QR
              
  V. DANH SÁCH BẢO LÃNH ÁP DỤNG